За АБМ

Асоциация за бежанци и мигранти е учредена през 2003 година с цел:

  • Правна защита на бежанци и мигранти;
  • Способстване за справедлива и бърза бежанска процедура;
  • Защита правото на бежанците при съдебен преглед на актовете на специализираната администрация
  • Осъществяване на експертна, консултантска, преподавателска дейност
  • Осъществяване на изследователски програми и инициативи.

От учредяването си Асоциация за бежанци и мигранти е участвала в проекти, свързани с продължително задържане на мигранти, трудови права на легални мигранти.

Вашият коментар