Връзки

 • Върховен Комисар на ООН за бежанците-ВКБООН
 • Международна организация по миграция-МОМ
 • Президент на Република България:
 1. Комисия по предоставяне на убежище
 2. Комисия „Българско гражданство и българи в чужбина
 • Държавна агенция за бежанците при МС
 • Министерство на вътрешните работи-Дирекция „Миграция“
 • Министерство на правосъдието-Дирекция „Българско гражданство“
 • Министерство на образованието и науката
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Агенция за социално подпомагане
 • Върховен административен съд
 • Административен съд София-град
 • Български съвет за бежанци и мигранти
 • Български хелзинкски комитет-Програма за правна защита на бежанци и мигранти
 • Български червен кръст-Бежанско-мигрантска служба

Вашият коментар