Предоставяне на ефикасни средства за защита на основните човешки права на търсещите закрила в България

Сборник Съдебна практика по бежански дела на непридружени деца, търсещи закрила.


Проектът използва за основа и надгражда проект „Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на бежанци и търсещи закрила в България“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО. Този проект беше изпълнен от Асоциация за бежанци и мигранти в периода 2013-2014 г.

Според данните от наблюдението в 35% от съдебните заседания търсещите закрила не са били представлявани от адвокат, като този процент за непридружените деца е 20%. Така, много голям процент от най-уязвимите групи лица не са представлявани пред съда. По този начин се нарушават основните им човешки права като право на ефикасни правни средства за защита и равнопоставеност на страните в съдебния процес.

Проектът предвижда мерки за осигуряване и повишаване на степента на защита на основните права на търсещите закрила чрез: водене на дела за установяване на правни стандарти в областта на убежището; осигуряване на процесуално представителство на търсещите закрила от адвокати, специализирали в материята на бежанското право. Специализирано обучение на служебни защитници; ссъставяне на първия за България Сборник на съдебната практика по дела на непридружени деца, търсещи закрила. Сборникът е предназначен да се използва от практикуващи юристи, юристи в областта на бежанското право и международното хуманитарно право, научни работници, студенти, а също и от съдии, прокурори, адвокати, както и отговорните административни органи и ведомства, , за да се съобрази административната практика със задължителната съдебна практика.

На интернет страницата на проекта abm-bg.org ще бъде добавена секция, посветена изцяло на тематична информация за стандартите за защита на правата на непридружените деца, търсещи закрила. Общата идея е интернет страницата да бъде портал за информация по бежанско право, за да може да се използва от участниците в бежанското производство.

Продължителност на проекта: 10 месеца.