Публикациии

ПУБЛИКАЦИИ НА EASO /EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE/

1.   Дейност на EASO по определяне на възрастта в Европа. Публикацията е достъпна и на български език и представлява интерес за професионалисти в областта на бежанското право и правата на децата.

2. Article 15(c) Qualification directive 2011/95/EU, A Judicial Analysis. Публикацията представлява основно интерес за съдии и адвокати по бежански дела. В нея е направен правен анализ на чл 15на Квалификационната директива на базата на практиката на европейския съд по правата на човека.

 


 

ПУБЛИКАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

1. Годишен доклад за наблюдение на границите през 2014 г. Достъп до територия и международна закрила.

Докладът е изготвен от Тристранна работна група с представители от Главна Дирекция „Гранична полиция“, МВР, Върховен комисариат за бежанците на ООН и Български хелзинкски комитет. 2014_godishen_doklad_dostap_do_teritorii_i_bezhanska_procedura

2.  Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на закрила в България за 2014 г.

 


 

ПУБЛИКАЦИИ НА  FRA (EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS)

 

1. Алтернативи на задържането на търсещи закрила и хора, в процедура по връщане.

Публикацията представлява интерес за професионалисти в областта на миграционното право.

2. Система за настойничество на деца, лишени от родителски грижи. Сравнителен анализ, който изследва основните параметри на системата за настойничество в държавите от ЕС.

3. Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията, 2014

EU Guardianship Systems


 

ПУБЛИКАЦИИ НА  AIDA (ASYLUM INFORMATION DATABASE)

1. Доклад за закрилата в България, актуализиран към януари 2015 г.country report Bulgaria

Доклад за закрилата в България, актуализиран към октомври 2015 г. aida_bg_update.iv_

2. Годишен доклад за убежището 2014/2015 г. Представлява интерес за работещите с бежанско право и отразява най-новите тенденции в областта.

aida_annualreport_2014-2015_0

3.Наръчник по европейско право относно убежището, границите и миграцията. Настоящото издание е второ, актуализирано. Последващи актуализации на наръчника ще бъдат достъпни и в бъдеще на уебстраницата на FRA на адрес:fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders и на уебстраницата на Европейския съд по правата на човека на адрес:echr.coe.int в раздел „Публикации“

handbook


ПУБЛИКАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И ИЗГНАННИЦИ /ECRE/

1. Сравнително изследване на качеството на правната помощ за непридружени деца. разглежда законодателството и практиките в Австрия, Белгия, България, Дания, Италия, Испания като включва и интервюта с непридружени деца.

Legal assistance for UAMs


 

ДРУГИ

Ирландският бежански съвет /IRC/ публикува наръчник за предоставяне на правна помощ на ранен етап от бежанската процедура /early legal advice-ELA/. Наръчникът представлява практическо ръководство за правни съветници в ЕС.

ELA

Вашият коментар